Polecamy:
 
 
 
... a zaczęło się tak.
 
Aleksandra Dembińska naukowo i zawodowo zajmująca się psychologicznymi aspektami niepłodności wraz z Małgorzatą Jakubczak z Fundacji Polski Instytut Mindfulness, wracając razem z kolejnego szkolenia Mindfulness, w rozmowie o obszarach w których można skutecznie wykorzystać techniki Mindfulness, zgodziły się z jednym... 
 
 
Odpowiadając na potrzeby i opinie zainteresowanych osób - w maju tegoż roku Aleksandra Dembińska i Małgorzata Jakubczak powołały do życia pierwszą i unikatową w tej części Europy inicjatywę:
 

Poradnia Stresu Prokreacyjnego "NADZIEJA".

 

Skąd nazwa naszej Poradni „Nadzieja”?

Nie jest ona przypadkowa! Nadzieja to złożona emocja, która odgrywa bardzo istotną rolę w naszym życiu, gdy zmagamy się ze stawianymi nam wyzwaniami. Nadzieję jako stan emocjonalny można potraktować jako “barometr” emocjonalny dla przebiegu naszego radzenia sobie z problemami, pozwalający także przewidywać nasz stan emocjonalny. W zmaganiach z problemami prokreacyjnymi znaczenie nadziei jeszcze bardziej rośnie. W sytuacjach tych bowiem, kobiety czy to dla starających się o dziecko, czy już w ciąży oczekujących na narodziny, czy też po porodzie i uczących się macierzyństwa, to właśnie nadzieja jest siłą motywującą do działania i wspierającą oczekiwanie na kolejne chwile, jakie przyniosą dni. Gdy jednak nadzieja zaczyna się obniżać z jakiegoś powodu np. stresu dnia codziennego, strachu o przyszłość, obniżonego nastroju, odbiera nam to możliwość pełnego doświadczania swojego życia.

  

W Poradni Redukcji Stresu Prokreacyjnego "NADZIEJA" wspieramy kobiety i pary w codziennych trudnościach i oczekiwaniu, tak by ich nadzieja otwierała paletę możliwości jakie niesie dla nich przyszłość…

 

Dla osób zmagających się z problemami prokreacyjnymi polecam artykuł naukowy, który niech będzie swoistym zaczątkiem P.S.P.NADZIEJA: „Rola nadziei w pomocy psychologicznej kobietom leczącym niepłodność." (Sztuka leczenia 2013;1-2/2013 (tom: XXVI):9-20).

 Radzenie sobie z zaburzeniami płodności może przebiegać trzema drogami:
- leczenia,
- adopcji,
- decyzji o pozostaniu bezdzietnym.

Najczęściej pierwszym wyborem pary jest leczenie. Każdy z tych wyborów niesie ze sobą odmienne problemy i inne doświadczenia, wartości i cele. Niezwykle istotna jest świadomość podejmowanych decyzji przez parę, tak by była zgodna z ich własnymi potrzebami, perspektywami na przyszłość- w zgodzie z samym sobą. Decyzja taka by przynosiła szczęście- powinna być niezależna od nacisków otoczenia- najbliższych, środowisk medycznych, a także nacisków społecznych i ideologicznych.

Poradnia Redukcji Stresu Prokreacyjnego "NADZIEJA" programowo jest niezależna ideologicznie oraz od środowisk lobbingu medycznego. W naszych progach wsparcia może szukać każdy- niezależnie od wyznania, przekonań oraz etapu zmagania się z problemami z prokreacją. Tu znajdziecie pomoc w dokonaniu najlepszego dla siebie wyboru, a także akceptacji siebie i sytuacji. Zapraszamy zarówno osoby leczące się przy użyciu metod wspomaganego rozrodu jak i naprotechnologii, osoby rezygnujące z leczenia na rzecz adopcji czy decydujące się na pozostanie bezdzietnym.

 

CZYTAJ DALEJ