LITERATURA:

Dembińska, A., Psychological determinants of life satisfaction in women undergoing infertility treatment, Health Psychology Report 4(2):146-158, doi:10.5114/hpr.2016.56617 [ISSN: 2353-4184 / eISSN: 2353-5571] http://www.termedia.pl/Psychological-determinants-of-life-satisfaction-in-women-undergoing-infertility-treatment,74,26438,1,1.html

Dembińska, A., Relacje społeczne w sytuacji niepłodności, XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Książka abstraktów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, 77 [ISBN 978-83-7969-837-0]

Dembińska, A., Rozdział 7. Różnice w zakresie satysfakcji z życia u kobiet będących matkami po leczeniu niepłodności a matkami adopcyjnymi. [w:] red. Monika Kornaszewska-Polak , Wystarczająco dobre życie. Konteksty psychologiczne. Wyższa Szkoła HUMANITAS, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2015, 105-117 [ISBN 978-83-64788-29-1]

Dembińska, A., Relacje partnerskie w leczeniu niepłodności. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2015;21(2):174-180, doi: 10.5604/20834543.1152916 http://monz.pl/fulltxt.php?ICID=1152916

Dembińska, A., Rozdział 8. Percepcja wsparcia społecznego kobiet doświadczonych niepłodnością. [w:] red. Leszek Szewczyk, Agnieszka Kulik , Problemy psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości. Polska Akademia Nauk - Komitet Rozwoju Człowieka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, PROQUART Andrzej Prokurat, Lublin 2014, 145-160

Dembińska, A., Percepcja wsparcia społecznego kobiet doświadczonych niepłodnością. Sztuka leczenia 2014;1-2/2014(tom: Numer Specjalny):37-38 http://www.sztukaleczenia.pl/?ctr=run&pid=article&docid=413&noReload=1

Dembińska, A., Psychological costs of life crisis in Polish women treated for infertility. Journal of Reproductive and Infant Psychology 2014;1(37):96-107, doi: 10.1080/02646838.2013.852772 [Published Online First: 26 November 2013]. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02646838.2013.852772?journalCode=cjri20&#.VFXP0DtOWmQ

Dembińska, A., Rola nadziei w pomocy psychologicznej kobietom leczącym niepłodność. Sztuka leczenia 2013;1-2/2013(tom: XXVI):9-20 http://www.sztukaleczenia.pl/?ctr=run&pid=article&docid=373&noReload=1

Dembińska, A., Rola personelu medycznego we wsparciu kobiet poddawanych leczeniu niepłodności. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2012;4(18):366-370 http://monz.pl/fulltxt.php?ICID=1035204

Dembińska, A., Bioethical dilemmas of assisted reproduction in the opinions of Polish women in infertility treatment: a research report. Journal of Medical Ethics 2012;38:731-734, doi: 10.1136/medethics-2011-100421 [Published Online First: 12 September 2012]. http://jme.bmj.com/content/38/12/731.short

Dembińska, A., Experiencing infertility - psychological analysis of life crisis. EHPS 2012 abstracts, Psychology & Health, 27: Sup 1,33-34

Dembińska, A., Koszty psychologiczne doświadczane przez kobiety zmagające się z niepłodnością. Oblicza współczesnej Psychologii. Jedność w różnorodności, XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice 18-21 wrzesień 2011,55

Dembińska, A., Kobiety doświadczające niepłodności wobec problemów bioetycznych wspomaganego rozrodu. Oblicza współczesnej Psychologii. Jedność w różnorodności, XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Katowice 18-21 wrzesień 2011,55

Dembińska, A., Wsparcie psychologiczne kobietom doświadczonym niepłodnością. Oblicza ginekologii, położnictwa, neonatologii i medycyny ratunkowej, II Podkarpacka Konferencja Naukowa, Rzeszów 6-7 maj 2011,8

 

POWRÓT