ZWIĄZKI INTERPERSONALNE

1. Związek ze wzrostem satysfakcji partnerskiej, obniżeniem stresu interpersonalnego, zwiększeniem poziomu: codziennej radości w związku, poczucia autonomii, akceptacji i bliskości z partnerem (Carson, Carson, Gil, Baucom 2004).

 

 POWRÓT