ZWIĄZKI EMOCJONALNO-MOTYWACYJNE

1. Pozytywny związek z samooceną: jej poziomem, stabilnością oraz autentycznością (Brown, Ryan, 2003; Heppner, Kemis 2007).

2. Związek z motywem samonaprawy (Jankowski 2008).

3. Pozytywne związki z potrzebami: autonomii, kompetencji oraz bliskości (Brown, Ryan 2003).

4. Związek z większą świadomością emocji, większym nasileniem pozytywnej emocjonalności oraz mniejszym nasileniem emocjonalności negatywnej (Feldman i inni 2007).

5. Związek z adaptacyjną regulacją emocji (Creswell i inni 2007).

 

POWRÓT