ZWIĄZKI POZNAWCZE

1. Pozytywny związek z refleksyjnością (Brown i Ryan 2003).

2. Pozytywny związek ze sprawnością dualnych procesów pamięciowych: przypominania oraz rozpoznawania (Jankowski 2007).

3. Związek z redukcją zjawiska nadmiernie uogólnionej pamięci autobiograficznej osób z depresją (Williams, Teasadle, Segal, Soulsby 2000).

4. Związek z redukcją nieadaptacyjnych form myślenia: ruminacji i zamartwiania się (Brown i Ryan 2003; Jankowski 2008).

5. Związek ze wskaźnikami integracji w ramach systemu Ja: klarownością i mniejszych zróżnicowaniem koncepcji siebie oraz mniejszymi rozbieżnościami między Ja realnym a Ja pożądanym (Jankowski 2008).

 

 POWRÓT