ZWIĄZKI BEHAWIORALNE 

1. Związek z modyfikacją zachowań nieadaptacyjnych, promowaniem zachowań adaptacyjnych oraz uczeniem zachowań nowych z osobami z różnymi zaburzeniami (Linehan, 2007; 1993; Marlatt 1994; Kristeller i Hellett 1999; Segal, Williams, Teasadle 2002; Shapiro, Schwarz, Bonnier 1998).

2. Sprzyjanie zachowaniom ukierunkowanym na relaksację (Kabat- Zinn 1990).

 

POWRÓT